Kto sme?

Naše projekty



Hlavnou ulohou GameWall-u je združiť viacero projektov pod jeden hlavný projekt. Prvým projekom bol Minecraft Server Cube-Craft, založený v roku 2012. Začiatkom roka 2016 vznikla myšlienka založiť web zameraný na hry a novinky, pod ktorý by zároveň patrily naše ostatné projekty ktoré už máme alebo v budúcnosti založíme. Na na druhú polovicu roku 2018 máme veľké plány na obnovenie GameWall-u a rozšírenie našich aktuálnych projektov.


Servery



Smiley face MC.Cube-Craft.eu:25593 Verzia 1.7-Najnovšia
Smiley face TS.GameWall.eu
Smiley face CS:GO server v príprave